Kapelan

    Diecezjalny Duszpasterz Policji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks.dr Mariusz KARAŚ

Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ulica Wawel 19

32 293 51 51 wewnętrzny 13

e-mail: kapelanpolicji@wp.pl

 

 

Ks. dr Mariusz Karaś Kapelan Policji w Sosnowcu oraz Diecezjalny Duszpasterz Policji

 

Nota biograficzna

 

Urodzony w 1972 roku w Jaworznie. Kapłan diecezji sosnowieckiej (święcenia kapłańskie w 1997 roku). W 2007 roku ukończył studia na Wydziale Teologii Fundamentalnej Papieskiego Uniwersytetu w Rzymie. Od 2009 roku Wikariusz Generalny Diecezji Sosnowieckiej oraz Kanclerz Kurii Diecezjalnej. 17 maja 2011 roku mianowany przez Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka Kapelanem Policji w Sosnowcu i Diecezjalnym Duszpasterzem Policji.

 

 Duszpasterstwo Policji

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCY ZE SPECYFIKI POSŁUGI KAPELANA

 

 • jest służbą dla Policjantek, Policjantów i ich rodzin,
 • jego głównym celem jest towarzyszenie policjantom oraz wspieranie ich na trudnej drodze życia zawodowego,
 • pragnie przybliżyć wartości ewangeliczne ludziom na co dzień zmagającymi się ze złem,
 • wsparcie duchowe w sytuacjach trudnych (osobistych, rodzinnych i zawodowych),
 • wsparcie w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc przygotowującym się do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i małżeństwa,
 • odwiedziny chorych,
 • koordynacja i organizacja uroczystości religijnych w środowisku policyjnym w porozumieniu z Kierownictwem KMP w Sosnowcu,
 • duszpasterstwo zwyczajne dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu,
 • porady indywidualne i rodzinne,
 • budowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.

 

 

Powrót na górę strony