Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Cykliczne działania "Odpady"

3 października policjanci z tutejszego Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego ponownie prowadzili wspólne działania pn. „Odpady”.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu razem z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego w Katowicach prowadzili  na terenie miasta Sosnowca działania "Odpady". Akcja ta prowadzona jest pod kątem prawidłowego przewozu odpadów. Stróże prawa kontrolowali pojazdy, którymi mogą być przewożone odpady, zarówno w postaci stałej, jak i ciekłej. Oprócz ogólnej kontroli drogowej obejmującej między innymi sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, czasu pracy kierowcy, posiadanych uprawnień, sprawdzeniu podlegały dokumenty przewozowe, ładunek oraz ich zgodność. Ponadto kontroli poddawano prawidłowe oznakowanie pojazdów. W trakcie prowadzonych działań nie ujawniono nieprawidłowości w zakresie transportu odpadów.

  • Zdjęcie przedstawia dwóch umundurowanych policjantów stojących przy samochodzie.
Powrót na górę strony