Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

„Bezpieczny przejazd- Szlaban na ryzyko” w Sosnowcu

Sosnowieccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei i pracownikami Kolei Śląskich prowadzili działania na rzecz bezpieczeństwa w rejonie przejazdów kolejowych. Cyklicznie prowadzone już akcje mają na celu propagowanie bezpiecznych zachowań i wiedzy na temat przyczyn i (zwykle bardzo tragicznych) skutków wypadków, do jakich dochodzi w rejonach szlaków kolejowych.

Działania zaplanowane są cyklicznie na cały okres wakacyjny. W rejonie przejazdów kolejowych, ale także tzw „ dzikich przejść” sosnowieccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei i pracownikami Kolei Śląskich sprawdzają, czy zarówno kierowcy jak i piesi przestrzegają obowiązujących przepisów i czy zachowują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Kierowcom oczekującym przed zamkniętym szlabanem na przejazdach, rozdawali ulotki informujące o zagrożeniach występujących w rejonach szlaków kolejowych i zasadach, do których stosowanie się jest nie tylko wymagane prawem, ale też może decydować o życiu- tak kierowcy, jak i jego pasażerów. Akcja potrwa do września- do końca wakacji w rejonach przejazdów można będzie spotkać policjantów kontrolujących zachowania kierowców i pieszych i propagujących wiedzę o podstawowych zagrożeniach z tego zakresu.  

Powrót na górę strony