Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Maluchy pod szczególną ochroną

Zgodnie z poleceniem Ministra Mariusza Błaszczaka początek roku szkolnego, to okres w którym szczególnie widocznym jest, że działania na rzecz bezpieczeństwa naszych najmłodszych są jednymi z głównych zadań sporej rzeszy sosnowieckich policjantów. Wzmożone działania profilaktyczne prowadzone są na wielu płaszczyznach i na różne sposoby.

Poczynając od szczególnego zadaniowania patroli pełniących służbę w pobliżu szkół, a na szeroko zakrojonych działaniach profilaktycznych kończąc, sosnowiecy policjanci w początkowych miesiącach roku szkolnego wkładają mnóstwo serca i pracy w działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych obywateli naszego miasta. Policjanci uczestniczą w szeregu festynów, pogadanek i spotkań, podczas których starają się przekazać jak najwięcej informacji i porad z zakresu ruchu drogowego, profilaktyki uzależnień i zwalczania zjawisk przestępczych, z którymi nasi najmłodsi mogą się spotkać. Do wszystkich sosnowieckich komisariatów trafiły płyty CD z filmem „Sznupek radzi jak być bezpiecznym na drodze”, który to film będzie wykorzystywany podczas spotkań profilaktycznych realizowanych z dziećmi w szkołach i przedszkolach. Sznupek to postać doskonale przez dzieci odbierana, tym samym nauki i zasady przez niego przekazywane są najlepiej przez nie zapamiętywane. W ramach programu „Bezpieczny pierwszak” policjanci trafią do wszystkich bez wyjątku uczniów klas pierwszych, a uczestniczące w zajęciach dzieci otrzymają ozdobne odblaski. Akcja potrwa do połowy listopada. W ramach działań na rzecz najmłodszych nie należy zapominać, że prowadzone są one wspólnie w sposób skoordynowany ze Strażą Miejską, co pozwala na kompleksowe objęcie ochroną wszystkich szczególnie niebezpiecznych miejsc. Od 1 do 9 września policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi prowadzili działania „ Bezpieczna droga do szkoły” podczas których patrolowali tereny przyległe do szkół oraz przeprowadzali pogadanki z uczniami na temat zasad jakimi należy się kierować aby bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz, po skończonych lekcjach, wrócić do domu.

Działania profilaktyczne policji nie ograniczają się do akcji podejmowanych na rzecz poprawienia stanu bezpieczeństwa na drogach. Podobnie jak w zeszłym roku policjanci spotykają się w sosnowieckich gimnazjach z rodzicami uczniów klas pierwszych, aby w sposób szczególny uczulić ich i zwrócić ich uwagę na problematykę związaną z profilaktyką uzależnień, szczególnie zażywania przez młodzież dopalaczy. Prowadzący zajęcia policjanci podkreślają, że zjawisko to nadal dość silnie obecne jest w codziennym życiu młodzieży i nadal widoczne są jego niezwykle tragiczne skutki. Najważniejszym jest, by każdy rodzic dopuścił do siebie myśl, że problem zażywania przez młodzież środków odurzających, w tym również dopalaczy, może dotyczyć absolutnie każdego z nich, bowiem tylko wtedy będzie możliwe zauważenie wczesnych symptomów, a tym samym zwiększenie szans na pomoc własnemu dziecku.

 

Powrót na górę strony