Bezpieczeństwo Pieszych

Profilaktyka najmłodszych

Na terenie Sosnowca trwa cykl profilaktycznych spotkań sosnowieckich policjantów z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego. W ramach realizowanego projektu policjanci uczą prawidłowych nawyków i zasad zachowania na drogach. Propagują wśród dzieci zasady

Na terenie Sosnowca trwa cykl profilaktycznych spotkań sosnowieckich policjantów z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego. W ramach realizowanego projektu policjanci uczą prawidłowych nawyków i zasad zachowania na drogach. Propagują wśród dzieci zasady świadomego i bezpiecznego zachowania na drodze. Przypominają i podkreślają znaczenie odblasków.

 

W Szkole Podstawowej nr 38 w Sosnowcu miało miejsce kolejne profilaktyczne spotkanie z najmłodszymi. Lekcja podstawowych zasad ruchu drogowego zawierała także elementy zasad bezpiecznego zachowania się podczas przejazdu środkami komunikacji publicznej. Podczas spotkania policjant prowadzący zajęcia podkreślał konieczność nabycia przez dzieci prawidłowych nawyków zachowania. Starał się przekazać jak najwięcej informacji propagując wśród dzieci nawyk bezwzglednego korzystania z przejść dla pieszych. Informował jak bezpiecznie korzystać z placów zabaw zlokalizawanych w pobliżu jezdni.

Powrót na górę strony