Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu oraz Komisariaty Policji I-V w Sosnowcu - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

ul. Janowskiego 16
41-200 Sosnowiec

 

tel. 47 85 212 00, 47 85 212 55
fax 47 85 212 44

e-mail dyzurny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

e-mail komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

www.sosnowiec.slaska.policja.gov.pl


 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

INFORMUJEMY:

- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się                                                                                                     

z oficerem prasowym KMP w Sosnowcu, e-mail:

rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio

z Komendantem Miejskim Policji w Sosnowcu na adres e-mail:

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

KOMISARIATY POLICJI I-V W SOSNOWCU


Komisariat Policji I w Sosnowcu
ulica Piłsudskiego 32, 41-219 Sosnowiec
telefon 47 85 201 00
fax  47 85 201 14
kp1@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 


Komisariat Policji II w Sosnowcu
ulica Żeromskiego 1, 41-205 Sosnowiec
telefon 47 85 202 00
fax 47 85 202 14
kp2@sosnowiec.ka.policja.gov.pl
  
Komisariat Policji III w Sosnowcu
ulica Majora Dobrzańskiego-Hubala 99, 41-218 Sosnowiec
telefon 47 85 203 00
fax 47 85 203 14
kp3@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


Komisariat Policji IV w Sosnowcu
ulica Wojska Polskiego 34, 41-208 Sosnowiec
telefon 47 85 204 00
fax 47 85 204 14
kp4@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 

Komisariat Policji V w Sosnowcu
ulica Kościuszkowców 47, 41-215 Sosnowiec
telefon 47 85 205 00
fax 47 85 205 14
kp5@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE KMP W SOSNOWCU 

Wydział Prewencji KMP w Sosnowcu- e-mail: prewencja@sosnowiec.ka.policja.gov.pl, tel. 47 85 212 60, fax 47 85 212 64

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu- e-mail: rd@sosnowiec.ka.policja.gov.pl ,tel. 47 85 212 90, fax 47 85 212 94

Wydział Kryminalny KMP w Sosnowcu- e-mail: kryminalny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel. 47 85 212 80, fax 47 85 212 84

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Sosnowcu - e-mail: pg@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel. 47 85 212 70, fax 47 85 21 274

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu- e-mail: kadry@sosnowiec.ka.policja.gov.pl ,tel. 47 85 213 76

Zespół Prezydialny KMP w Sosnowcu- e-mail: komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl ,tel. 47 85 213 52

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu- e-mail: finanse-zaopat@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel. 47 85 213 65, fax 47 85 213 64

Zespół Teleinformatyki KMP w Sosnowcu- e-mail: teleinformatyka@sosnowiec.ka.policja.gov.pltel.​​​​​​​ 47 85 212 46

Zespół ds.Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Sosnowcu- e-mail: oin@sosnowiec.ka.policja.gov.pl tel.​​​​​​​ 47 85 212 17

Zespół ds. Kontroli KMP w Sosnowcu- e-mail: kontrola@sosnowiec.ka.policja.gov.pl ,tel.​​​​​​​ 47 85 213 75

Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP KMP w Sosnowcu- tel.​​​​​​​ 47 85 213 53

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych KMP w Sosnowcu- e-mail: rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.pl tel.​​​​​​​ 47 85 212 38

Kancelaria Tajna KMP w Sosnowcu- tel.​​​​​​​ 47 85 213 58

Powrót na górę strony