Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

ul. Janowskiego 16
41-200 Sosnowiec

 

tel. +48 47 85 212 00 , +48 47 85 212 66, +48 47 85 212 55
fax +48 47 85 212 44

e-mail dyzurny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

e-mail komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

www.sosnowiec.slaska.policja.gov.pl


 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

INFORMUJEMY:

- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się                                                                                                     

z oficerem prasowym KMP w Sosnowcu, e-mail:

rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio

z Komendantem Miejskim Policji w Sosnowcu na adres e-mail:

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE KMP W SOSNOWCU 

 

Wydział Prewencji KMP w Sosnowcu- Mail: prewencja@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel. +48 47 85 212 60, fax +48 47 85 212 64

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu- Mail: rd@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel.+48 47 85 212 90, fax +48 47 85 212 94

Wydział Kryminalny KMP w Sosnowcu- Mail: kryminalny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel.+48 47 85 212 80, fax +48 47 85 212 84

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Sosnowcu- Mail: ppm@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel.+48 47 85 213 80,

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Sosnowcu Mail: pg@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel.+48 47 85 212 70, fax +48 47 85 21 274

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu- Mail: kadry@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel. +48 47 85 213 76

Zespół Prezydialny KMP w Sosnowcu- Mail: komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel. +48 47 85 213 52

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu- Mail: finanse-zaopat@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel. +48 47 85 213 65, fax +48 47 85 213 64

Zespół Teleinformatyki KMP w Sosnowcu- Mail: teleinformatyka@sosnowiec.ka.policja.gov.pl, tel. +48 47 85 212 46

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Sosnowcu- Mail: oin@sosnowiec.ka.policja.gov.pl tel. +48 47 85 212 17

Zespół ds. Kontroli KMP w Sosnowcu- Mail: kontrola@sosnowiec.ka.policja.gov.pl , tel. +48 47 85 213 75

Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP KMP w Sosnowcu- tel. +48 47 85 213 53

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych KMP w Sosnowcu- Mail: rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.pl tel.+48 47 85 212 38

Kancelaria Tajna KMP w Sosnowcu- tel. +48 47 85 213 58
 

Powrót na górę strony