Wiadomości

CZYM JEST ALERT RCB?

Data publikacji 06.09.2023

Na nasze telefony komórkowe dostajemy sms-owe powiadomienia ALERT RCB o bardzo silnym wietrze lub gwałtownych burzach. Nie wszyscy jednak wiedzą co to za wiadomość, kto jest nadawcą wiadomości i jak należy się zachować, kiedy taką wiadomość otrzymamy. Dlatego wyjaśniamy wszystkie wątpliwości.

ALERT RCB to system sms-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Wysyłany jest przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do operatorów sieci komórkowych, którzy przesyłają je dla osób, które mogą przebywać w zagrożonym rejonie. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znacznym obszarze. ALERT RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia Alert. Po otrzymaniu wiadomości należy zastosować się do treści zawartych w sms-ie. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnego niebezpieczeństwa lub zminimalizowanie jego skutków. 

Nie trzeba się zapisywać, aby otrzymać powiadomienie ALERT RCB. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy sms-a z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

ALERT RCB nie narusza bezpieczeństwa Państwa danych. Wiadomości są rozsyłane przez operatorów sieci komórkowych, z którymi mają Państwo zawarte umowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie gromadzi, ani w inny sposób nie przetwarza Państwa danych. Zadaniem RCB jest jedynie wysłanie pozyskanej informacji o zagrożeniu do operatorów sieci komórkowych. Alert RCB nie gromadzi żadnych danych osobowych, ani w inny sposób ich nie przetwarza. RCB monitoruje sytuacje pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i na podstawie informacji od różnych instytucji (ministerstw, służb, urzędów i instytucji centralnych npIMGW oraz urzędów wojewódzkich). przygotowuje dla Państwa bezpieczeństwa komunikaty z ostrzeżeniami.

Więcej o ALERT RCB możesz przeczyta na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony