Wiadomości

Święto Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

Data publikacji 10.07.2023

W ubiegły piątek, podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej z okazji Święta Policji, sosnowieccy policjanci otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W zbiórce wzięło udział wielu znamienitych gości, na czele z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Mariuszem Krzystyniakiem. Wśród osób zaproszonych znaleźli się m.in. Dyrektorzy Biur oraz Asystenci Posłów i Senatorów, Prezydenci Miasta Sosnowca, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiciele Sądu Okręgowego, i Rejonowego w Sosnowcu, a także Prokuratur Okręgowych i Rejonowych. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych - Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej, przedstawiciele NSZZ Policjantów, Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych i wielu instytucji z terenu naszego miasta. Obchody zaszczycili swoją obecnością również emerytowani Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i emerytowany Komendant Miejski Policji w Sosnowcu oraz jego Zastępca.
Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godzinie 12 w ubiegły piątek w Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza w Sosnowcu. Z okazji Święta Policji w 2023 roku mianowania na wyższy stopień policyjny otrzyma łącznie 138 sosnowieckich policjantów. Uroczystość była również dobrą okazją do wręczenia nagród przez Prezydenta Miasta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego 9 policjantom z terenu naszej jednostki, którzy w minionym roku wykazali się szczególnymi osiągnięciami w służbie. Przedstawiciele NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego i Prezes Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Sosnowcu wręczyli wyróżnionym policjantom odznaczenia.
Podczas przemówienia Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, podinsp. Sławomir Zagrobelny gorąco podziękował wszystkim gościom reprezentującym służby mundurowe oraz instytucjom współpracującym na co dzień z sosnowiecką Policją za współpracę na rzecz mieszkańców naszego miasta. Zwrócił się także do policjantek i policjantów z podziękowaniami za ich codzienną służbę. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz inni goście również skierowali do sosnowieckich mundurowych serdeczne podziękowania za poświęcenie, profesjonalizm oraz życzyli im sukcesów w dalszej służbie. Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu zaproszeni goście skierowali liczne listy i adresy okolicznościowe.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystej zbiórki zaproszeni goście wysłuchali występu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 

 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu podczas uroczystości.
 • Zdjęcie przedstawia Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu przemawiającego do gości.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia policjantów stojących na scenie.
 • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu i Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu siedzących z gośćmi na widowni.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantce akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantce akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczających policjantowi akt mianowania.
 • Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego NSZZ Policjantów wręczającego wyróżnienie.
 • Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego NSZZ Policjantów wręczającego wyróżnienie.
 • Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego NSZZ Policjantów wręczającego wyróżnienie.
 • Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego NSZZ Policjantów wręczającego wyróżnienie.
 • Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego NSZZ Policjantów wręczającego wyróżnienie.
 • Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego NSZZ Policjantów wręczającego wyróżnienie.
 • Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego NSZZ Policjantów wręczającego wyróżnienie.
 • Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego NSZZ Policjantów wręczającego wyróżnienie.
 • Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego NSZZ Policjantów wręczającego wyróżnienie.
 • Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego NSZZ Policjantów wręczającego wyróżnienie.
 • Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego NSZZ Policjantów przemawiającego do publiczności.
 • Zdjęcie przedstawia Prezesa Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wręczającego odznaczenie.
 • Zdjęcie przedstawia Prezesa Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wręczającego odznaczenie.
 • Zdjęcie przedstawia Prezydenta Miasta Sosnowca przemawiającego do publiczności.
 • Zdjęcie przedstawia Prezydenta Miasta Sosnowca przemawiającego do publiczności. W tle policjanci.
 • Zdjęcie przedstawia I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach przemawiającego do publiczności.
 • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów stojących w rzędzie.
 • Zdjęcie przedstawia gości na uroczystości.
 • Zdjęcie przedstawia występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Zdjęcie przedstawia występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • PROKURATURA OKRĘGOWA w SOSNOWCU

Sosnowiec, dnia 6 lipca 2023 roku

Pan

podinsp. Slawomir Zagrobelny Komendant Miejski Policji

w Sosnowcu

Szanowny Panie Komendancie

Z okazji Święta Policji proszę o przyjęcie najlepszych życzeń i gratulacji. W tym uroczystym dniu proszę o przyjęcie szczerych wyrazów uznania za pełną zaangażowania służbę oraz skuteczne zapobieganie i zwalczanie przestępczości.

Chciałabym również podziękować za bardzo dobrą współpracę oraz wytrwałe i profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych.

Życzę Komendantowi, wszystkim Policjantom i pracownikom cywilnym, aby ta trudna i odpowiedzialna służba stanowiła źródło satysfakcji i zadowolenia, a poczucie dobrze pełnionej misji nigdy Was nie opuszczało.

z poważaniem

PROKURATOR OKRĘGOWY PROKURATORA OKRĘGOWEGO SOSNOWCU /Magdalena Ziobro/ Izabela Pirch-Mirocha
 • Włodzimierz Czarzasty

Sosnowiec, 7.07.2023

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

Święto Policji to doskonały czas do refleksji na temat pracy služb mundurowych i odpowiedzialności jaka ciąży na funkcjonariuszach policji, na co dzień. Ten szczególny charakter shużby wymaga podejmowania wyzwań i decyzji, niejednokrotnie bardzo trudnych. Ale to właśnie dzięki zaangażowaniu policji w zapobieganie i zwalczanie przestępczości, Polacy mogą czuć się

bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.

To od profesjonalizmu i zaangażowania policji zależy niejednokrotnie życie i zdrowie obywateli. Także jej społeczne postrzeganie. Z satysfakcją odnotowuje fakt, ze coraz więcej kobiet pracuje w policyjnej formacji, bo to one, policjantki, istotnie wpływają na zmianę postrzegania obrazu policji.

Niewątpliwie policja jest największą formacją mundurową, a to zobowiązuje!

Dlatego z okazji Święta Policji, wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom policji życzę zdrowia, pomyślności osobistej, satysfakcji z podejmowanych decyzji, sukcesów i osiągnięć w służbie, i pracy zawodowej. Proszę o przekazanie najlepszych życzeń zdrowia i wytrwałości Waszym Rodzinom i Bliskim, bez których wsparcia codzienna misja zapewniania bezpieczeństwa, byłaby znacznie trudniejsza. Kobietom zatrudnionym w policji, życzę satysfakcji z pracy i wprowadzania takich rozwiązań, które pomogą w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Jesteście Panie bardzo ważną grupą w tej formacji.

Wszystkim życzę bezpiecznej i pełnej wyzwań służby!

W imieniu Wicemarszałka Sejmy RP Włodzimierza Czarzastego

Asystent posta-Jakub Ćmachowski
 • Sosnowiec, 07.07.2023 r.

Ewa Malik

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan

Sławomir Zagrobelny Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

Szanowny Panie Komendancie,

Szanowni Policjanci, Szanowni Państwo,

Odwaga może się przejawiać na wiele różnych sposobów. Czasem oznacza poświęcenie własnego życia dla czegoś ważniejszego, dla drugiego człowieka. Czasem to rezygnacja ze wszystkiego, co znałeś, ze wszystkich, których kochałeś, w imię czegoś większego." - cytat z powieści Wierna" Veroniki Roth, amerykańskiej pisarki o polskich korzeniach, który można odnieść do codziennej służby Policjantów.

Służba w Policji to zaszczyt, ale i obowiązek. Zakładając codziennie mundur jesteście gotowi do służby na rzecz społeczeństwa przejmując odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli. Robicie to bez wahania, mając świadomość zagrożeń jakie ta służba niesie. To budzi najwyższe uznanie i szacunek.

W dniu Święta Policji chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowia, pomyślności, bezpiecznej służby i zadowolenia z pełnienia tak zaszczytnej funkcji. Niech wdzięczność i szacunek obywateli będzie dla Was dodatkową nagrodą. Wszystkiego najlepszego!

Łączę wyrazy szacunku,

Ewa Malik
 • 07.07.2023r.

Waldemar Andzel

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI 2023

Komendant Miejski

Policji w Sosnowcu

podinsp. Sławomir ZAGROBELNY

Z okazji przypadającego tegorocznego Święta Policji składam wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a przede wszystkim spokojniej i bezpiecznej służby.

Dziękuję za wysiłek i trud, podejmowany w Waszej codziennej pracy oraz pełną poświęcenia służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania ładu i porządku publicznego w Sosnowcu.

Życzę samych sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i przychylności losu przy realizacji każdego przedsięwzięcia, a w życiu osobistym spokoju i wszelkiej pomyślności. Niech wykonywana praca będzie źródłem dumy, a prawość źródłem siły, która pozwala służyć ludziom.

Z wyrazami szacunku

POSEŁ NA SEJM RP

Waldemar Andzel
 • Poseł na Sejm RP Robert WarwasSosnowiec, dnia 7 lipca 2023 r.

Szanowny Pan

podinsp. Sławomir Zagrobelny Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

Szanowny Panie Komendancie,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody z okazji Święta Policji. Ze względu na obowiązki parlamentarne nie mogę przybyć do Państwa osobiście, dlatego tą drogą kieruje na ręce Pana Komendanta słowa uznania i podziękowania.

Jedną z najważniejszych wartości człowieka jest bezpieczeństwo, które właśnie Wy, Funkcjonariusze Policji nam i naszym rodzinom zapewniacie, dlatego chciałbym podziękować za trud wkładany w stanie na straży bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca. Jednocześnie gratuluję odwagi, sumienności i profesjonalizmu z jakim podchodzicie do pełnienia ofiarnej i pełnej poświęceń służby.

W dniu Waszego święta składam na ręce Pana Komendanta wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym Policji życzenia wielu sukcesów zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych oraz spokojnej i bezpiecznej służby. Niech wykonywana przez Was praca będzie źródłem dumy i satysfakcji.

Z poważaniem, Warwas

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Warwasa
 • POSEŁ NA SEJM RP Mateusz Bochenek

Sosnowiec, 7 lipca 2023 r

podinsp. Slawomir Zagrobelny Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

Szanowny Panie Komendancie

Z okazji Święta Policji składam wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Miejskiej w Sosnowcu serdeczne życzenia.

Służba w Policji wymaga odpowiedzialności, ciągłej gotowości do poświęceń oraz niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Działania, jakie podejmujecie, często w trudnych i niebezpiecznych warunkach, są godne najwyższego szacunku. Przyjmując na siebie te obowiązki, wykazujecie się Państwo niezwykłą odwagą, opartą o profesjonalizm oraz zaangażowanie, za co należą się Wam szczególne podziękowania i wdzięczność.

Dziękuję za Państwa profesjonalną, pełną poświęcenia służbę, za codzienny trud oraz działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca. Życzę satysfakcji z dokonań zawodowych, spokojnej służby i pracy, oraz pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku,

Mateusz Bochenek Poseł na Sejm RP
 • Barbara Dolniak

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan

podinsp. Sławomir Zagrobelny

Komendant Miejski Policji

w Sosnowcu

Panie Komendancie

Z okazji Święta Policji składam wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, uznania w oczach społeczeństwa, a przede wszystkim spokojniej i bezpiecznej służby.

Dzień Policji to wyjątkowa okazja, aby podziękować Wam za Waszą ciężką i odpowiedzialną pracę. Jesteście gwarantem porządku i poczucia bezpieczeństwa. Dziękuję za wysiłek i trud, podejmowany w Waszej codziennej pracy oraz pełną poświęcenia służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.

Wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym życzę samych sukcesów, poczucia stabilizacji zawodowej, przede wszystkim, tak bardzo ważnych w dzisiejszych czasach: akceptacji oraz szacunku społecznego, które stanowią źródło dalszej motywacji zawodowej i aktywnej służby.

Życzę jeszcze raz satysfakcji z wykonywanej pracy, jak również bezpiecznych powrotów ze służby. Życzę również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech wykonywana praca będzie źródłem dumy, a prawość źródłem siły, która pozwala służyć ludziom.

Sosnowiec, 11 lipca 2023 r.

Z poważaniem
 • Jaworzno, 24 lipca 2023 r.

SEJM

Wojciech Saługa Poseł na Sejm

Szanowny Pan

podinsp. Sławomir Zagrobelny Komendant Miejski Policji

w Sosnowcu

Szanowny Panie Komendancie,

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, Pracownicy cywilni Policji,

Z okazji Święta Policji pragnę złożyć panu Komendantowi, wszystkim Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Policji w Jaworznie najserdeczniejsze Życzenia oraz wyrazy uznania za pełnioną służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku publicznego.

Niech Wasza trudna i odpowiedzialna służba zawsze będzie źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim działaniom niech towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość.

Składam Państwu podziękowania za trud codziennej pracy oraz ofiarną, pełną poświęcenia służbę wymagającej odwagi, zaangażowania i determinacji wwykonywaniu codziennych obowiązków.

Życzę Państwu nieustającego zdrowia oraz wytrwałości w realizacji wszystkich planów.

Z wyrazami szacunku,
 • Sosnowiec, 6 lipca 2023г.

Szanowny Pan Podinsp. Sławomir Zagrobelny

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

Gregorz Kaszak BISKUP SOSNOWIECKI


Szanowny Panie Komendancie!

Z racji obchodzonego Święta Policji pragnę przyłączyć się do grona tych, którzy w tych dniach pod adresem Pana Komendanta oraz podległych mu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji kierują liczne słowa życzliwości i sympatii.

Pragnę w imieniu całej Diecezji Sosnowieckiej, kapłanów i wiernych, podziękować za waszą trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz innych ludzi. Niech jej czas będzie prześwietlony Bożym wejrzeniem, niech czyni was ludźmi lepszymi, a przez to zbliża was do Boga i nawzajem do siebie.

W święto Policji życzę Wam, by Policja miała wystarczająco wiele etatów, coraz lepszy sprzęt. Życzę wam życzliwości rządu i samorządów. Nade wszystko życzę wam, waszym rodzinom i bliskim, byście zawsze cali i zdrowi wracali ze służby.

Niech Wam w życiu osobistym i zawodowym towarzyszy Boże błogosławieństwo i chroni orędownictwo św. Michała Archanioła - Patrona Policji. Z pamięcią w modlitwie.

Grzegorz Kaszak Biskup Sosnowiecki
 •  
Dąbrowa Górnicza 24 lipca 2023.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Senator RP

Beata Malecka-Libera

Komendant Miejskiej Policji

w Sosnowcu

podinsp. Sławomir Zagrobelny

Szanowny Panie Komendancie,

Na Pana ręce składam wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom or Pracownikom Cywilnym Komisariatu Policji w Sosnowcu najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego oraz wyrazy szacunku i uznania.

Doceniam Wasz codzienny trud i poświęcenie w ochronie życia i mienia mieszkańców naszego regionu oraz to, że sprawiacie byśmy czuli się bezpiecznie, za to wszystko serdecznie dziękuję. Życzę Wam niewyczerpanej siły, wytrwałości, satysfakcji z pracy, bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz pomyślności w życiu prywatnym, a ze strony Bliskich wyrozumiałości i wsparcia.

Z wyrazami szacunku

Senator RP

Beata Małecka-Libera
 • Sosnowiec, 6 lipca 2023г.

Szanowny Pan Podinsp. Sławomir Zagrobelny

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

Grzegorz Kaszak BISKUP SOSNOWIECKI


Szanowny Panie Komendancie!

Z racji obchodzonego Święta Policji pragnę przyłączyć się do grona tych, którzy w tych dniach pod adresem Pana Komendanta oraz podległych mu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji kierują liczne słowa życzliwości i sympatii.

Pragnę w imieniu całej Diecezji Sosnowieckiej, kapłanów i wiernych, podziękować za waszą trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz innych ludzi. Niech jej czas będzie prześwietlony Bożym wejrzeniem, niech czyni was ludźmi lepszymi, a przez to zbliża was do Boga i nawzajem do siebie.

W święto Policji życzę Wam, by Policja miała wystarczająco wiele etatów, coraz lepszy sprzęt. Życzę wam życzliwości rządu i samorządów. Nade wszystko życzę wam, waszym rodzinom i bliskim, byście zawsze cali i zdrowi wracali ze służby.

Niech Wam w życiu osobistym i zawodowym towarzyszy Boże błogosławieństwo i chroni orędownictwo św. Michała Archanioła - Patrona Policji. Z pamięcią w modlitwie.

Grzegorz Kaszak Biskup Sosnowiecki
 • Sosnowiec

Sosnowiec, Hipiec 2023 r

Pan

podinsp. Sławomir ZAGROBELNY Komendant Miejski Policji

w Sosnowcu

Z okazji Święta Policji w imieniu kierownictwa oraz pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, składam wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu serdeczne życzenia i gratulacje.

Dziękuje za trudną, odpowiedzialna i pełną poświęcenia służbę na rzecz społeczeństwa, za wysiłek oraz rzetelne i pełne zaangażowania wypełnianie codziennych obowiązków. Wszystko to przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, będącego jednym z najistotniejszych elementów składających się na ocenę warunków życia w mieście i regionie.

Łącząc wyrazy szacunku gratuluje wyróżnionym i mianowanym na wyższe stopnie policyjne, życząc jednocześnie sukcesów, społecznego uznania i satysfakcji z pełnionych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności.

PEŁNOMOCNIK

PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA DS. BEZPIECZEŃSTWA

NACZELNIK WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

insp. w st. spocz. Dominik Łączyk
 • PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH

at Wita Stwosza 31 40-042 Katowice 

Spotkać się to początek;
Zgodzić się, to postęp
Pracować razem, to sukces
Henry Ford

Katowice, dnia 07 lipca 2023 r.

Szanowny Pan

podinsp. Sławomir Zagrobelny

Komendant Miejski

Policji w Sosnowcu

Szanowny Panie Komendancie,

Jest mi niezmiernie milo, mogąc w imieniu własnym oraz kadry orzeczniczej i urzędniczej Prokuratur okręgu katowickiego, złożyć na Pana ręce gratulacje z okazji obchodów Święta Policji dla Wszystkich Policjantek i Policjantów oraz Pracowników Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

W tak radosnym dniu, wraz z gratulacjami, proszę przyjąć życzenia wielu sukcesów, wytrwałości oraz nieustannie satysfakcjonującej i pełnej ciekawych wyzwań pracy, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby.

Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy, a niewątpliwe zaangażowanie każdej ze stron, jest kluczem naszej owocnej współpracy, jak i obopólnego sukcesu w zaszczytnym zadaniu zapewnienia bezpieczeństwa społecznego.

Proszę również przyjąć, wraz ze słowami uznania, podziękowania za wkład pracy, wytrwałość i profesjonalizm w codziennej służbie. Niech Wszystkim Waszym działaniom towarzyszy ludzka życzliwość, a policyjny mundur niech zawsze będzie symbolem honoru i troski o godność drugiego człowieka.

Jednocześnie składam gratulacje Wyróżnionym odznaczeniami oraz Mianowanym na wyższe stopnie policyjne, a Wszystkim Państwu życzenia sukcesów w pracy i wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Prokurator Okręgowy w Katowicach Elżbieta Tkaczewska - Kuk
 • SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Sosnowiec, 6 lipca 2023 r

JOANNA SEKUŁA

podinsp. Sławomir Zagrobelny Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

Szanowny Panie Komendancie,

Z okazji Święta Policji pragnę złożyć wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Miejskiej w Sosnowcu serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za Waszą niezwykłą służbę dla społeczeństwa.

Wasza odwaga, poświęcenie i profesjonalizm stanowią fundament bezpieczeństwa i porządku w naszym kraju, choć niejednokrotnie wymaga ona poświęceń osobistych i trudu.

Dziękuję także za Waszą troskę o społeczność lokalną, za Wasze zaangażowanie w działania profilaktyczne i edukacyjne. Wasza obecność i aktywność nie tylko wzmacnia więzi między policją a obywatelami, ale także tworzą atmosferę wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa.

Życzę Wam zdrowia, siły i wytrwałości w codziennym pełnieniu służby. Niech Wasza praca przynosi satysfakcję i radość, a każde wyjście na służbę będzie bezpieczne i udane.

Niech Wasze wysiłki będą doceniane, tak abyście zawsze mieli społeczne wsparcie. szacunek i zaufanie.

Z poważaniem,


Joanna Sekuła Senatorka RP
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Będzinie

LIST GRATULACYJNY

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu podinsp. Sławomir ZAGROBELNY

Szanowny Panie Komendancie


Z okazji Święta Policji, pragnę przekazać Panu najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym oraz żołnierzy i pracowników Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie. Chciałbym wyrazić moje najszczersze gratulacje z okazji tego ważnego święta, które celebrowane jest jako wyraz uznania dla służby, poświęcenia i odwagi Policjantów w zapewnianiu bezpieczeństwa naszemu społeczeństwu. Wasza gotowość do działania w trudnych sytuacjach, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz wysoki poziom dyscypliny stanowią podstawy Waszej niezawodności.

W tym szczególnym dniu, wszystkim policjantom i pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu życzę wszelkiej pomyślności, sity i wytrwałości w kontynuowaniu Waszej służby. Niech Święto Policji przyniesie Wam satysfakcję z dotychczasowych osiągnięć oraz motywację do dalszego rozwoju i doskonalenia się w swoim zawodzie. Z żołnierskim pozdrowieniem.

Z poważaniem

Szef

Wojskowego Centrum Rekrutacji

w Będzinie

ppłk Wojciech BAKALARZ
 • LIST GRATULACYJNY

podinsp. Sławomir ZAGROBELNY Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

Z okazji ŚWIĘTA POLICJI

w imieniu własnym oraz funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu życzę Panu Komendantowi samych sukcesów w służbie, dobrego zdrowia, optymizmu oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym jak i osobistym.

Oby trudna i odpowiedzialna służba była źródłem satysfakcji, a działaniom towarzyszyła ludzka przychylność.

Ponadto pragnę przekazać podległym Panu funkcjonariuszom i pracownikom Policji, życzenia powodzenia w służbie i pracy, zadowolenia z realizacji zadań służbowych na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

Sosnowiec, dnia 7 lipca 2023 r.
Komendant 
Placówki Straży Granicznej


ppłk SG Ewa SZLENDAK-KELCZAUSKAS
 • Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Szanowny Pan podinsp. Sławomir Zagrobelny Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

Policyjna slużba jest szczególną misją i zobowiązaniem, na której spoczywa szczególna odpowiedzialność. Funkcjonariusze Policji wykonując swoje zadania niejednokrotnie narażają zdrowie oraz życie w służbie społeczeństwu, a postawa taka zasługuje na szczególną wdzięczność i podziw.

W dniu Waszego święta serdeczne gratulacje kieruję do wszystkich odznaczonych i awansowanych, którzy wyróżnili się wzorową służbą i zaangażowaniem w wypełnianie obowiązków służbowych. Niech te wyróżnienia będą dobrą motywacją do dalszego wzorowego pełnienia służby naszej Ojczyźnie. Życzę również, aby Wasza praca przyniosła Wam zadowolenie i satysfakcję, a Naszej ojczyźnie i obywatelom pożytek oraz poczucie bezpieczeństwa.

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

bryg. Michał Kobierski

Sosnowiec, 7 lipca 2023 r.
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła Nr 21 w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec ul. Aleksandra Janowskiego 16

Szanowny Pan

Podinspektor SŁAWOMIR ZAGROBELNY Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

W dniu Święta Policji w imieniu członków Koła nr 21 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Sosnowcu oraz własnym składam Panu Komendantowi, Kierownictwu Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej. Satysfakcji z wykonywanych obowiązków, siły i hartu ducha tak potrzebnego w tej trudnej, ale wspaniałej służbie.

Dziękujemy Wam za wysiłek i poświęcenie w codziennej służbie i profesjonalne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

Życzenia składam również Waszym najbliższym, bez wsparcia których Wasza służba byłaby utrudniona,a czasami wręcz niemożliwa.

Gratulujemy wysokich efektów w pracy i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć oraz tak potrzebnej na co dzień ludzkiej życzliwości.

W imieniu Koleżanek i Kolegów

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Sosnowcu

Prezes Zarządu Koła nr 21

Ryszard Medrzyk

Sosnowiec, 07 lipiec 2023r.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU

Sosnowiec, 24.07.2023 r.

LIST GRATULACYJNY

podinsp. Sławomir Zagrobelny Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

Szanowny Panie Komendancie,

Z okazji Święta Policji składam Panu Komendantowi, funkcjonariuszom i wszystkim pracownikom Policji serdeczne życzenia i gratulacje.

W tym szczególnym dniu w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu składam wyrazy uznania dla wszystkich funkcjonariuszy za zaangażowanie i sumienność w realizacji odpowiedzialnych zadań na rzecz bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia oraz utrzymania ładu i porządku publicznego.

Jednocześnie chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz życzyć dalszych sukcesów, bezpiecznej pracy, pogody ducha oraz szczęścia w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Niech ta niełatwa i odpowiedzialna misja będzie dla Was zawsze źródłem zadowolenia i satysfakcji!

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Prof. AS dr hab.n.med i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Szanowny Pan

podinsp. Slawomir Zagrobelny

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

LIST GRATULACYJNY

Szanowny Panie Komendancie

z okazji miejskich obchodów Święta Policji w Sosnowcu składam najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów w dalszej działalności. Proszę przyjąć również moje szczere życzenia szczęścia i wytrwałości w służbie, a także podziękowania za służbę Pańskich funkcjonariuszy. To Wasze zaangażowanie jest gwarancją bezpieczeństwa nas wszystkich oraz ładu i porządku publicznego, co zasługuje na pełne uznanie.

Proszę o przyjęcie życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz jak najwięcej dumy i satysfakcji z wypełniania obowiązków służbowych.

Z wyrazami szacunku,

Janusz Smoliło

Prezes Zarządu

Bytom, 7 lipca 2023 roku
 • Podinsp. Sławomir Zagrobelny Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

Szanowny Panie Komendancie,

w imieniu PKO Banku Polskiego składam na Pana ręce najserdeczniejsze życzenia z okazji obchodów Święto Policji.

Święto tak szacownej Instytucji skłania do refleksji nad misją, jaką spełnia ona w społeczności lokalnej. Państwa praca to nieustanny trud i niełatwe zobowiązanie niesiecie pomoc, chronicie zdrowie, życie i mienie oraz stoicie no straży porządku publicznego całego społeczeństwa.

Składam najszczersze podziękowania za pełną zaangażowania służbę, za wytrwałość w realizacji oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa, za poświęcenie dla dobra społeczności lokalnej. Życzę Panu Komendantowi oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji zdrowia, pomyślności, a także siły i hartu ducha tak potrzebnego w tej trudnej, ale wspaniałej służbie.

Dyrektor

Oddziału 1 PKO Banku Polskiego

w Sosnowcu 

Jolanta Piętak
Powrót na górę strony