Wiadomości

Święto Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

Data publikacji 12.07.2022

Wczoraj, 11 lipca, podczas uroczystej akademii z okazji Święta Policji, sosnowieckie policjantki i policjanci otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka. Uroczystą galę uświetniła Orkiestra KWP w Katowicach.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, na czele z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszem Krzystyniakiem i Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominikiem Łączykiem. Wśród zaproszonych znaleźli się m. in. Posłowie na Sejm RP, Przedstawiciele biur Wicemarszałka Sejmu RP i Biura Senatora, Prezydenci i Radni Miasta Sosnowca, przedstawiciele Sądów Okręgowego i Rejonowego, a także Prokuratur Okręgowych i Rejonowych, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego, Wojska Polskiego, Komendanci Straży Miejskiej i Straży Pożarnej w Sosnowcu, przedstawiciele NSZZ Policjantów, Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych i wielu instytucji z terenu naszego miasta. Obchody zaszczycili swoją obecnością również emerytowani I Zastępca Komendanta Głównego Policji i Komendanci Miejscy Policji z Sosnowca.

Uroczystości z okazji Święta Policji w Sosnowcu rozpoczęły się w poniedziałek o godzinie 12.30 w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury Energetyczne Centrum Kultury, w sali widowiskowej MUZA. Podczas uroczystości 35 policjantek i policjantów otrzymało nominacje na wyższe stopnie służbowe. I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca Pan Michał Zastrzeżyński w imieniu Prezydenta Miasta Sosnowca wręczył nagrody pieniężne 7 policjantom w uznaniu ich szczególnych zasług. Przedstawiciele NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach wręczyli wyróżnionym policjantom odznaczenia. Podsumowując współpracę z podmiotami zewnętrznymi Komendant Miejski Policji w Sosnowcu szczególnie gorąco dziękował osobom, które wspierały i wniosły swój wkład do powstania nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, do której sosnowiecki garnizon przeprowadził się w tym roku. Zarówno I zastępca szefa śląskiego garnizonu, jak i przedstawiciele władz lokalnych, skierowali do sosnowieckich policjantek i policjantów swoje podziękowania za codzienną służbę, rzetelność, poświęcenie i profesjonalizm oraz życzenia pomyślności i sukcesów w dalszej służbie. Życzenia złożył również w imieniu biskupa Sosnowieckiego ks. dr. Grzegorza Kaszaka Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu a jednocześnie Kapelan sosnowieckiej Policji ks. dr Mariusz Karaś. Specjalny list z życzeniami dla sosnowieckich policjantek i policjantów na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu przekazał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. Po części oficjalnej goście mieli okazję posłuchać występu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz obejrzeć pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu 

Pan insp. Tomasz Kłosowicz Komendant Miejski Policji w Sosnowcu Z okazji Święta Policji mam przyjemność przekazać na ręce Pana Komendanta – w imieniu Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz własnym- serdeczne życzenia. W tym szczególnym dla naszej formacji dniu składam Państwu wyrazy szacunku za zaangażowanie, ofiarność i serce wkładane w realizację codziennych zadań. Dziękuję za to, że nie zważając na trudności i niedogodności zawsze stajecie w obronie najwyższych wartości i skutecznie ponosicie poczucie bezpieczeństwa w naszym regionie. Służba policyjna to wielka odpowiedzialność i powinność wobec obywateli. Świadomość, że nasza praca przynosić będzie najlepsze efekty, gdy mieszkańcy województwa śląskiego będą nas darzyć zaufaniem, powinna motywować do działania tak, abyśmy naszą misję wypełniali coraz lepiej i efektywniej. Życzę Państwu spełnienia wszystkich pragnień, dobrego zdrowia, wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, zadowolenia oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Pragę pogratulować również wszystkim wyróżnionym i odznaczonym, którzy swoją wzorową postawą w pełni zasłużyli na uzyskane awanse i medale. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn Katowice lipiec 2022 rok


 

 

 • Komendant Miejski Policji w S-cu
 • dowódca uroczystości
 • policjanci do mianowania
 • mianowanie policjantów
 • Komendant wręcza akty mianowania
 • Komendant wojewódzki wręcza akty mianowania
 • policjanci otrzymują mianowania
 • poczet sztandarowy
 • mianiowani na wyższe stopnie
 • Wyróżnieni nagrodą policjanta
 • Prezydent Miasta wręcza nagrody
 • wyróżnieni nagrodami od związków zawodowych
 • wręczenia nagród od zwiazków zawodowych
 • przewodniczacy związków zawodowych
 • nagrody od związków zawodowych
 • wręczenie wyróżnień od związków zawodowych
 • I Zastępca KWP odbiera wyróżnienie Związków zawodowych
 • I Z-ca Prezydenta Miasta S-ca odbiera wyróżnienie Związków zawodowych
 • Wręczenie wyróżnień związkowych
 • Szczególne gratulacje od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika Łączyk dla emerytowanej szefowej ZFiZ KMP w Sosnowcu
 • Wyróżnieni przez Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych
 • Wręczenie wyróżnień od stowarzyszenia emerytów
 • Wyróżnienia od Stowarzyszenia Emerytów
 • Szefowie śląskiego garnizonu odbierają wyróżnienia od stowarzyszenia emerytów
 • Zastępca KWP otrzymuje medal od Związku Emerytów Policyjnych
 • Wyróżnienia od Związku Emerytów dla policjantów i pracowników Policji
 • Specjalne wyróżnienia dla Komendanta od Związków Zawodowych
 • wystąpienie I Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca Michała Zastrzeżyńskiego
 • Wystąpienie Kapelana Policji
 • Wystąpienie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka
 • Życzenia dla policjantów od I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka
 • Złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości
 • Pokaz musztry paradnej
Powrót na górę strony