Wiadomości

Działania NURD- podsumowanie

Data publikacji 08.06.2022

Policjanci z sosnowieckiej drogówki przeprowadzili wczoraj kolejne działania pn."NURD"- niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W ramach działań sprawdzali: czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych lub czy stosują się do sygnalizacji świetlnej na przejściach w nią wyposażonych.Reagowali też na wykroczenia popełniane przez kierujących, którzy nie zwracali wystarczającej uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi przyjrzeli się także rowerzystom.

Bezpieczeństwo pieszych zależy od bardzo wielu czynników. W zderzeniu z pojazdem pieszy zazwyczaj znajduje się w trudniejszym, bardziej zagrażającym jego życiu i zdrowiu, położeniu. Od jego rozwagi i ostrożności może w wielu przypadkach zależeć jego życie a także życie i zdrowie osób przebywających pod jego opieką podczas przechodzenia przez jezdnię( dzieci) . W trakcie akcji policjanci szczególną uwagę zwracali na to, czy piesi przekraczają jezdnie w dozwolonych miejscach. Obserwowali też kierowców, czy zachowują należytą ostrożność w okolicach przejść dla pieszych. We wczorajszych działaniach udział wzięło 30 policjantów, którzy ujawnili ponad 186 wykroczeń z czego aż 175 zostało popełnionych przez kierujących wobec pieszych. Najczęstrzym przewinieniem była nadmierna prędkość, 8 kierowców nie udzieliło pierwszeńtwa pieszym na przejściu a 7 wyprzedzało w rejonie przejścia.  Piesi popełili 11 wykroczeń, z których najczęstszym było przechpdzenie w miejscu niedozwolonym. 

  • policjant mierzy prędkość
Powrót na górę strony