Wiadomości

Sosnowieccy policjanci będą dbać o bezpieczeństwo w rejonach nekropolii

Data publikacji 27.10.2021

Sosnowieccy policjanci swoje działania w rejonie cmentarzy rozpoczną w tym roku już w piątek 29.10.2021 r. a potrwają one do dnia 2.11.2021. W tym czasie należy się spodziewać zmian w organizacji ruchu pojazdów w Sosnowcu. Jak w poprzednich latach część ulic będzie wyłączona z ruchu, a dla odwiedzających groby zorganizowano dodatkowe parkingi(będą one udostępnione wyłącznie w dniu 1.11.2021). Prosimy o wyjątkowo staranne zapoznanie z planem zmian, to pozwoli na spokojne dotarcie do celu.

Działania w rejonach sosnowieckich nektropolii policjanci rozpoczną w tym roku już w piątek 29.10.2021 i potrwają one do 2.11.2021. W tym czasie mundurowi prowadzić będą wzmożone kontrole drogowe, zwracając w szczególności uwagę na prędkość, trzeźwość kierowców i na to, czy najmłodsi podróżują w wymaganych przepisami fotelikach. Oczywiście policjanci czuwać będą również na tym, czy wszyscy odwiedzający groby przestrzegają obowiązujących obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19. Pamiętajmy zatem o obowiązku zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki wśrodkach komunikacji zbiorowej oraz o konieczności zachowania dystansu społecznego. 1 Listopada należy się spodziewać ograniczeń w ruchu, które wzorem lat ubiegłych będą dotyczyły cmentarza w dzielnicy Pogoń przy ulicy Smutnej, cmentarza w rejonie ulicy 11 listopada, a także cmentarza w rejonie ul. Andersa.

Poniżej przedstawiamy plan utrudnień i zmian w organizacji ruchu z podziałem na teren Komisariatów :

 

W rejonie Komisariatu Policji I:

- Przy cmentarzu przy ulicy Baczyńskiego zostanie uruchomiony dodatkowy parking przy ulicy Baczyńskiego25a, wewnątrz na terenie posesji należącej do POLSKAPRESSE

 

W rejonie Komisariatu Policji II:

- Przy ulicy Będzińskiej dodatkowy parking dostępny będzie, na terenie ENION SA ulica Małobądzka w Będzinie oraz dostępny będzie parking wewnątrz przy Energetycznym Centrum Kultury

- Przy Alei Mireckiego dodatkowy parking dostępny będzie na terenie stadionu MOSiR imienia Jana Ciszewskiego, zmieniony zostanie również częściowo zakres obowiązywania zakazu zatrzymywania się i postoju wzdłuż Alei Mireckiego.

Od godz 6.00 dnia 1.11.2019 do zakończenia akcji całkowicie wyłączona z ruchu zostanie ulica Smutna.

 

W rejonie Komisariatu Policji III

- Cmentarz przy ul. 11 Listopada – dodatkowe parkingi dostępne będą przy ul. Zaruskiego ( na terenie firmy Plastic Components) oraz przy Centrum Handlowym Kaufland przy ul. 11 Listopada.

- Cmentarz przy ul. Gen Andersa- dodatkowy parking będzie dostępny przy Prosektorium Miejskim, apelujemy również o kierowanie się na parkingi w głębi osiedla Maliny. Dodatkowo możliwe będzie korzystanie z parkingu przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Andersa 66. UWAGA ! Ze względu na prowadzone w obrębie torowiska prace nie będzie możliwości parkowania wzorem lat ubiegłych na pasie zieleni oddzielającym ulicę od torowiska. Prosimy o zachowanie w tym miejscu szczególnej ostrożności.

- Cmentarz przy ul. Dobrzańskiego- dostępny będzie parking przy Hospicjum oraz wyznaczone miejsca parkingowe powyżej cmentarza. Na odcinku od ul. Kleeberga do dworca PKP Porąbka po lewej stronie jezdni ( po stronie przeciwległej do cmentarza|) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się z oznaczeniem „Parkowanie po drugiej stronie jezdni”

- Cmentarz przy ul. Zuzanny- dostępne będą wszystkie dotychczas istniejące parkingi w okolicy cmentarza,

 

W rejonie Komisariatu Policji IV

-organizacja ruchu i miejsc parkingowych będzie się odbywać wzorem lat ubiegłych

 

Komisariatu Policji V

- przy ul. Starzyńskiego na odcinku ok 100 m przed cmentarzem, po jednej stronie jezdni będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się

 

Apelujemy do wszystkich kierowców o cierpliwość, uwagę i bezwzględne stosowanie się do umieszczonych oznaczeń, zakazów, a w szczególności do wykonywania poleceń policjantów pełniących służbę w rejonie sosnowieckich nektropolii. Drogi zostaną oznakowane w celu uporządkowania sposobu i miejsca parkowania oraz wskazania szczegółowej organizacji ruchu.

Z uwagi na pandemię Covid-19 apelujemy o rozważenie możliwości odwiedzenia grobów już w ciągu weekendu, tak, by w dniu 1.11.2020 nie nastąpiła kumulacja odwiedzających nekropolie. Pamiętajmy o zasadach dystansu społecznego, koniecznie używajmy maseczek w środkach komnikacji miejskiej. Starajmy się, by we wszystkim co robimy, przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

 

Powrót na górę strony