Multimedia - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna na temat zdjęć/filmów upublicznianych przez Komendę Miejską Policji w Sosnowcu

WYRAŻENIE ZGODY
Informujemy, że podczas wydarzeń z udziałem kierownictwa oraz pracowników Komendy będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.
Biorąc udział w spotkaniu czy wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach/ Komendę Miejską Policji w Sosnowcu (w tym poszczególne komórki organizacyjne Komendy) bądź odbywającym się z udziałem kierownictwa albo pracowników Komendy, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Komendant Miejski Policji w Sosnowcu (z siedzibą przy ulicy Janowskiego 16, 41-200 Sosnowiec) jest administratorem danych osobowych.
 
CEL
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Komendę Miejską Policji w Sosnowcu.
Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Komendy w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które Komenda jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.
 
KONTAKT
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem telefonu:  47 85 212 16, lub pisząc na adres mailowy: iod@sosnowiec.ka.policja.gov.pl.
PODSTAWA PRAWNA
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
    • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
    • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
    • osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
    • osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie
 

Powrót na górę strony