Kierownictwo

Kierownictwo KMP i KP w Sosnowcu.

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

insp.Tomasz KŁOSOWICZ

sekretariat komendanta

tel. +48 47 85 212 12
fax +48 47 85 212 14

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu

nadkom. Dariusz KALARUS

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

mł. insp. Agnieszka DUDKIEWICZ
 

 

 

 

 Przyjęcia interesantów przez Komendanta
i jego Zastępców w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek roboczy w godzinach 15.00 - 18.00

 

 

 


 

Wydział  Prewencji KMP w Sosnowcu
 

Naczelnik podinsp. Tomasz WOLDON

Z-ca Naczelnika asp.szt.Przemysław DĄBROWSKI

Z-ca Naczelnika podkom. Mateusz CISZEWSKI

sekretariat +48 47 85 212 60

fax +48 47 85 212 64

prewencja@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 
 

Wydział  Ruchu Drogowego KMPw Sosnowcu

Naczelnik -  kom.Marcin PRASAŁEK

Z-ca Naczelnika -asp.szt. Piotr BUŁA

sekretariat tel. +48 47 85 212 90

fax +48 47 85 212 94

rd@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 

Wydział  Kryminalny KMP w Sosnowcu

Naczelnik nadkom.Sebastian WÓJCIK

Z-ca Naczelnika - kom. Piotr SOBCZYK

Z-ca Naczelnika-  podkom. Dawid KLICH

sekretariat tel. +48 47 85 212 80

fax +48 47 85 212 84

kryminalny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Wydział  dw.z Przestępczością Gospodarczą
KMP w Sosnowcu


Naczelnik  kom. Oskar BIL

Z-ca Naczelnika podkom.  Mateusz MAJEWSKI

sekretariat tel. +48 47 85 212 70
fax  +48 47 85 212 74


pg@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu

Ekspert Koordynator podinsp. Anna Kaczor

tel. +48 47 85 213 73

 kadry@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej KMP w Sosnowcu

Specjalista Koordynator asp.szt. Piotr Witas

tel. +48 47 85 212 85

techkrym@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

 

Pełnomocnik Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu

ds. Ochrony Informacji Niejawnych

specjalista koordynator p.o. st. asp. Karolina KACZMAREK

tel. +48 47 85 212 16

oin@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


 

Zespół Teleinformatyki

KMP w Sosnowcu

specjalista koordynator podkom. Łukasz BRATEK

tel. +48 47 85 212 45

teleinformatyka@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 

Zespół Prezydialny KMP w Sosnowcu

specjalista koordynator Dorota PRZESZŁOWSKA-SŁOMA

tel. +48 47 85 212 12

fax +48 47 85 212 14

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu

starszy specjalista koordynator Ewa UTRACKA

tel. +48 47 85 213 65

fax +48 47 85 213 64

 finanse-zaopat@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Zespół d/s Kontroli

Ekspert Koordynator podkom. Krzysztof JAMROZY

tel +48 47 85 213 75

 kontrola@sosnowiec.ka.policja.gov.pl  
 

Komisariat Policji I w Sosnowcu

Komendant podinsp. Piotr BAŃKA

Zastępca Komendanta nadkom.Piotr KUROWSKI

tel.  +48 47 85 201 00

fax  +48 47 85 201 14

kp1@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


 

Komisariat Policji II w Sosnowcu


Komendant kom.Krzysztof BAJERA

Zastępca Komendanta podinsp.Aleksander OPIEŁKA

tel. +48 47 85 202 00

fax +48 47 85 202 14

kp2@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

  

 

Komisariat Policji III w Sosnowcu


Komendant nadkom. Wojciech BIEŃ

Zastępca Komendanta kom. Kryspin ZAWADA

tel. +48 47 85 203 00

fax +48 47 85 203 14

kp3@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

 

Komisariat Policji IV w Sosnowcu


Komendant kom. Mariusz ŚMIAŁKOWSKI

Zastępca Komendanta podkom. Rafał BURAS

tel. +48 47 85 204 00

fax +48 47 85 204 14

kp4@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 

Komisariat Policji V w Sosnowcu

 

Komendant nadkom. Marcin WIŚNIOWSKI

Zastępca Komendanta podkom. Agnieszka OSYS-JAGŁA

tel. +48 47 85 205 00

fax +48 47 85 205 14

kp5@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

 

 

Powrót na górę strony