Kierownictwo KMP i KP w Sosnowcu. - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Kierownictwo

Kierownictwo KMP i KP w Sosnowcu.

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

mł. insp. Tomasz KŁOSOWICZ

sekretariat komendanta

tel. +48 47 85 212 12
fax +48 47 85 212 14

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu

nadkom. Dariusz KALARUS

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

podinsp. Agnieszka DUDKIEWICZ
 

 

 

 

 Przyjęcia interesantów przez Komendanta
i jego Zastępców w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek roboczy w godzinach 15.00 - 18.00

 

 

 


 

Wydział  Prewencji KMP w Sosnowcu
 

Naczelnik  podinsp. Tomasz WOLDON

Z-ca Naczelnika  asp.szt. Przemysław DĄBROWSKI

Z-ca Naczelnika mł. asp. Mateusz CISZEWSKI

sekretariat +48 47 85 212 60

fax +48 47 85 212 64

prewencja@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 
 

Wydział  Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu

Naczelnik -  podkom. Marcin PRASAŁEK

Z-ca Naczelnika - asp.szt. Piotr BUŁA

sekretariat tel. +48 47 85 212 90

fax +48 47 85 212 94

rd@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 

Wydział  Kryminalny KMP w Sosnowcu

Naczelnik  nadkom. Sebastian WÓJCIK

Z-ca Naczelnika - kom. Piotr SOBCZYK

Z-ca Naczelnika- podkom. Oskar BIL

sekretariat tel. +48 47 85 212 80

fax +48 47 85 212 84

kryminalny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Wydział  dw. z Przestępczością Gospodarczą
KMP w Sosnowcu


Naczelnik  podinsp. Mirosław BAJENA

Z-ca Naczelnika  kom. Aneta ANDRZEJEWSKA 

sekretariat tel. +48 47 85 212 70
fax  +48 47 85 212 74


pg@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu

Ekspert Koordynator nadkom. Jacek AMROZY

tel. +48 47 85 213 73

 kadry@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej KMP w Sosnowcu

Specjalista Koordynator asp.szt. Jarosław UTRACKI

tel. +48 47 85 212 85

techkrym@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

 

Pełnomocnik Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu

ds. Ochrony Informacji Niejawnych

specjalista koordynator podkom.  Bartosz KOZIEŁ

tel. +48 47 85 212 16

oin@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


 

Zespół Teleinformatyki

KMP w Sosnowcu

specjalista koordynator podkom. Łukasz BRATEK

tel. +48 47 85 212 45

teleinformatyka@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 

Zespół Prezydialny KMP w Sosnowcu

specjalista koordynator Dorota PRZESZŁOWSKA-SŁOMA

tel. +48 47 85 212 12

fax +48 47 85 212 14

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu

st. specjalista koordynator Mirosława WAWROWSKA

tel. +48 47 85 213 65

fax +48 47 85 213 64

 finanse-zaopat@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Zespół d/s Kontroli

Ekspert Koordynator kom. Mirosław LISTEWNIK

tel +48 47 85 213 75

 kontrola@sosnowiec.ka.policja.gov.pl  
 

Komisariat Policji I w Sosnowcu

Komendant  podinsp. Grzegorz KOZERA

Zastępca Komendanta  podinsp. Piotr BAŃKA

tel.  +48 47 85 201 00

fax  +48 47 85 201 14

kp1@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


 

Komisariat Policji II w Sosnowcu


Komendant  kom. Krzysztof BAJERA

Zastępca Komendanta podinsp. Aleksander OPIEŁKA

tel. +48 47 85 202 00

fax +48 47 85 202 14

kp2@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

  

 

Komisariat Policji III w Sosnowcu


Komendant mł.insp. Krzysztof SZYMANEK

Zastępca Komendanta kom. Kryspin ZAWADA

tel. +48 47 85 203 00

fax +48 47 85 203 14

kp3@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

 

Komisariat Policji IV w Sosnowcu


Komendant podinsp. Dariusz KAPAŁA

Zastępca Komendanta podkom. Rafał BURAS

tel. +48 47 85 204 00

fax +48 47 85 204 14

kp4@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 

Komisariat Policji V w Sosnowcu

 

Komendant  nadkom. Wojciech BIEŃ

Zastępca Komendanta kom. Rafał STRUSKI

tel. +48 47 85 205 00

fax +48 47 85 205 14

kp5@sosnowiec.ka.policja.gov.pl