Informacje

Wspomóżmy 1,5% Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Celem działania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach jest wspieranie wdów i dzieci, osieroconych przez policjantów poległych na służbie. Rodziny poległych policjantów mogą liczyć m.in. na pomoc w trudnych warunkach materialnych i finansowych, w jakich się znalazły, a także na wsparcie edukacji, leczenia i rehabilitacji. Fundacja zachęca do zadeklarowania w tegorocznych zeznaniach podatkowych 1,5% na cele statutowe.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach została powołana w 1997 roku przez Komendanta Głównego Policji. Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Pomoc taka jest możliwa dzięki darczyńcom, przekazującym na rzecz fundacji darowizny, a także 1,5% podatku od swoich dochodów. Realizacja celów pomocowych następuje w wyniku następujących działań:

  • zapomogi materialne i finansowe wdowom i sierotom po poległych Funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
  • stypendia i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,
  • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Misje i cele realizowane są dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji swoją działalność i pracę na rzecz Fundacji wykonują bez pobierania wynagrodzenia, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Policjantów i Pracowników Policji w kraju.

Zarząd Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich o udzielenie pomocy i zadeklarowanie w swoich zeznaniach podatkowych 1,5% podatku na cele statutowe Fundacji.

Ułatwieniem rozliczenia podatku, może być skorzystanie z rządowej strony poświęconej podatkom, gdzie bezpiecznie, bez wychodzenia z domu, możemy wypełnić i wysłać do skarbówki swój PIT.

Mundurowym przypominamy, że istnieje także możliwość "Podzielenia się złotówką", przekazując comiesięczne środki określonej kwoty uposażenia/wynagrodzenia i przekazywanie jej na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, logo fundacji z sercem i napisem Policjia, KRS0000101309 Dziękujemy! Pamiętajcie Państwo o 1,5%. Może to być aż 1,5%!

Powrót na górę strony