Oficer prasowy

Oficer prasowy jednostki

OFICER PRASOWY

Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

 

mł.asp. Katarzyna Cypel-Dąbrowska


tel. 47 85 212 38
tel.komórkowy: 798 030 203

 

e-mail: rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Kontakt w godzinach :

poniedziałek 7.30 – 15.30

wtorek 7.30-15.30

środa 12.00-20.00

czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-15.30 

 

Poza wyznaczonymi godzinami oraz w soboty, niedziele i święta Oficer Prasowy jest dostępny pod numerem dyżurnym: +48 798 030 203.


Wtedy jednak udzielane są informacje dotyczące tylko i wyłącznie wydarzeń nadzwyczajnych.

 

Oficer Prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne i nie zajmuje się interpretacją przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Podany adres poczty e-mail nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe należy kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.


Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.


Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.


Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy Prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).”

 

W przypadku nieobecności, Oficera Prasowego zastępuje

asp. Tomasz Mogielski tel. 798 030 203

 

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na listy dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 

Pozostałą korespondencję proszę kierować bezpośrednio do Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu na e-mail :
komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Powrót na górę strony