Debatowali z młodzieżą o bezpieczeństwie - Debaty społeczne - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Debaty społeczne

Debatowali z młodzieżą o bezpieczeństwie

29.10.2019 r w VI LO w Sosnowcu przy ul. Zamenhofa sosnowieccy policjanci Komisariatu Policji II spotkali się z młodzieżą i przedstawicielami Rady Miasta oraz instytucji z terenu dzielnicy Pogoń. Tematem debaty było bezpieczeństwo i najbardziej aktualne problemy ludzi młodych.

To już kolejna debata tematyczna mieszkańców dzielnic podległych Komisariatowi Policji II. Tym razem adresatem zaproszenia byli głównie ludzie młodzi. Tematem spotkania było bezpieczeństwo i najczęściej spotykane zagrożenia dotykające tą grupę wiekową. Na spotkaniu z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu prowadzący rozmawiali z przybyłymi o zagrożeniach w cyberprzestrzeni- tą tematykę przybliżył słuchaczom zaproszony przez policjantów funkcjonariusz Wydziału d/w z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach. Dobre praktyki przekazane przez fachowca zajmującego się na co dzień zwalczaniem przestępczości internetowej, poparte w każdym przypadku przykładami z życia, to z całą pewnością recepta na skuteczne przekazanie młodym ludziom zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci. Ponadto organizatorzy rozmawiali z młodzieżą o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i jej nowych funkcjach- zachęcali ich do korzystania z tego nowoczesnego elektronicznego narzędzia, służącego do informowania Policji o zauważonych zagrożeniach. Kolejne debaty tematyczne już wkrótce.

  • debata z młodzieżą
  • debata z młodzieżą
  • debata z młodzieżą