Debata w Maczkach - Debaty społeczne - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Debaty społeczne

Debata w Maczkach

Sosnowieccy dzielnicowi w obecności Komendanta Komisariatu Policji V w Sosnowcu spotkali się na debacie z lokalnymi przedstawicielami władz i organizacji z rejonu dzielnicy Maczki. Pomimo iż frekwencja mieszkańców nie była duża, podczas spotkania udało się zakreślić zasięg ich potrzeb i najbardziej aktualnych i dotkliwych problemów w spotkaniu wzięło bowiem udział wielu lokalnych działaczy na rzecz dzielnicy.

Dzielnicowi podkreślają, że chcieliby bardzo serdecznie podziękować Dyrektorowi Miejskiego Klubu Maczki za użyczenie sali, jak również za stałe wsparcie i uczestnictwo we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez nich na rzecz bezpieczeństwa dzielnicy. W debacie wziął udział przedstawiciel Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów oraz radni dzielnicy Maczki Przedstawiciele mieszkańców dzielnicy przekazali podczas spotkania sporządzone przez siebie zestawienie najpilniejszych spraw i zagadnień, które wymagają ich zdaniem podjęcia działań. Wśród nich znalazły się m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i infrastrukturą. Uczestnikom przekazano podstawowe informacje na temat nowego rodzaju metod przestępczych w szczególności tych dotyczących oszustw. W części kwestii zaproponowano podjęcie konkretnych działań, które być może już w niedługim czasie pomogą je rozwiązać. Omówiono nowe funkcjonalności aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

 

  • Prowadzący debatę