Debata mieszkańców dzielnicy Centrum - Debaty społeczne - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Debaty społeczne

Debata mieszkańców dzielnicy Centrum

Data publikacji 09.10.2019

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 7 października odbyła się debata mieszkańców dzielnicy Centrum. Spotkanie prowadził Komendant Komisariatu Policji I w Sosnowcu nadkom. Grzegorz Kozera. Na debatę przybyli również dzielnicowi opiekujący się rejonami położonymi w dzielnicy Centrum.

Prowadzący zaprezentowali przybyłym informacje na temat stanu bezpieczeństwa dzielnicy, główne cele i zasady nowej formuły służby dzielnicowych ”Dzielnicowy Bliżej Nas”. Naświetlili również podstawowe zalety i funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Dzielnicowi odpowiadali również na szereg pytań dotyczących konkretnych zagadnień i zjawisk zaobserwowanych na podległym im terenie. Debata była okazją do wymiany sugestii i poznania punktu widzenia mieszkańców na zagadnienia związane z bezpieczeństwem ich dzielnicy. Zaprezentowano plan działań i spotkań na najbliższy czas. Mieszkańcy dzielnicy mieli pytania na temat przedstawionych treści- w szczególności tych profilaktycznych dotyczących różnego rodzaju oszustw, których ofiarą padają najczęściej osoby starsze. Kolejne spotkania z mieszkańcami dzielnicy już wkrótce.

  • Debata mieszkańców dzielnicy centrum
  • Debata mieszkańców dzielnicy centrum
  • Debata mieszkańców dzielnicy centrum