Debata mieszkańców dzielnicy Niwka - Debaty społeczne - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Debaty społeczne

Debata mieszkańców dzielnicy Niwka

Data publikacji 24.09.2019

W minioną sobotę w siedzibie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 8 odbyła się debata mieszkańców dzielnicy Niwka. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo mieszkańców ul. Traugutta w aspekcie wzmożonego i nieprzepisowego ruchu pojazdów ( w szczególności pojazdów ciężarowych) w tym rejonie. W debacie na tak istotny temat wzięli udział m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Bochenek oraz Naczelnik Wydziału Administracji Drogowej Robert Dworak.

Organizatorem debaty był p.o. Komendanta Komisariatu Policji IV w Sosnowcu podinsp. Dariusz Kapała. Przedmiotem spotkania była próba opracowania wariantu rozwiązania trwającego od kilku lat problemu mieszkańców ul. Traugutta w Sosnowcu. Problemem tym jest wzmożony ruch pojazdów na tej ulicy oraz nagminne łamanie przepisów ruchu drogowego- kierowcy nie przestrzegają obowiązującego tam ograniczenia prędkości oraz zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie powyżej 2,5 tony. Przedstawiciele Policji zaprezentowali wyniki analizy bezpieczeństwa w tym rejonie, wskazując na obiektywne trudności, jakie napotyka skuteczne egzekwowanie przestrzegania nałożonych na kierujących ograniczeń. Po ich omówieniu, uznając słuszność argumentów, wszyscy uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że należy się zastanowić nad działaniami skutecznymi kompleksowo, które pomogą w całkowitej długoterminowej eliminacji problemu. Omówiono warianty możliwych rozwiązań i wobec braku możliwości realizacji w najbliższym czasie rozwiązania docelowego, jakim jest budowa węzła komunikacyjnego, który odciąży ruch pojazdów w tym rejonie, po konsultacjach z przedstawicielami mieszkańców ul. Traugutta powzięto rozwiązanie. Jest nim budowa bramownicy, która to fizyczna przeszkoda uniemożliwi nieuprawniony wjazd w ten rejon samochodom ciężarowym. Zarówno Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu jak i naczelnik Wydziału Administracji Drogowej UM w Sosnowcu naświetlili przybyłym wszystkie aspekty tego rozwiązania oraz ograniczenia, jakie ono ze sobą niesie. Mieszkańcy z ulgą przyjęli oficjalny komunikat przedstawicieli władz miasta mówiący o tym, że wobec niemożności realizacji w najbliższym czasie rozwiązania docelowego ( węzła komunikacyjnego) bramownica taka powstanie jeszcze przed końcem bieżącego roku, jeśli tylko skompletowane zostaną wszystkie wymagane prawem uzgodnienia. Są na to duże szanse, bowiem wstępne rozmowy w tej sprawie zostały już przeprowadzone.

Kolejnym zagadnieniem, jakie poruszono, było częste przekraczanie przez kierowców pojazdów osobowych dozwolonej prędkości, z jaką powinny się poruszać pojazdy po ulicy Traugutta. Jest to szczególnie niebezpieczne w tym rejonie z uwagi na fakt, że chodnik przeznaczony dla pieszych, jest tu wyjątkowo wąski. W tym przypadku również pochylono się nad możliwościami rozwiązań infrastruktury drogowej tak, by przekraczanie dozwolonej prędkości nie było możliwe. W ramach propozycji rozważano budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Traugutta z ulicą Kalinową, które w naturalny sposób spowolniłoby ruch, nie zaburzając jego płynności. Ustalono, że jeśli warunki ( niedostateczna ilość miejsca) nie pozwolą na jego budowę, rozważony zostanie wariant zmiany pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu, co również uniemożliwiłoby rozwijanie kierowcom znacznych prędkości na ul.Traugutta. Zarówno przedstawiciele władz miejskich jak i policjanci zdeklarowali się pochylić nad tym projektem na jednym z najbliższych posiedzeń Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który spotyka się regularnie, by dyskutować nad takimi właśnie rozwiązaniami. Ponadto policjanci omówili z mieszkańcami sposób i czas dokonywania kontroli prędkości, tak, by doraźne działania prowadzone przez Policję w tym rejonie były jak najbardziej efektywne.