Debaty społeczne

ZAPROSZENIE NA DEBATĘ SPOŁECZNĄ MIESZKAŃCÓW DZIELNICY CENTRUM

Data publikacji 26.09.2019

Komendant Komisariatu Policji I serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli instytucji i mieszkańców dzielnicy Centrum na debatę społeczną na temat bezpieczeństwa ” Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”. Debata odbędzie się w dniu 07.10.2019 r. o godzinie 17.00 w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20 w budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Podczas debaty mieszkańcy i inne przybyłe osoby będą miały okazję zapoznać się z bieżącym stanem bezpieczeństwa dzielnicy. Spotkanie będzie również okazją do zgłoszenia wszelkich uwag i sugestii na temat negatywnych i najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zjawisk. W szczególny sposób podczas debaty omawiane będą sposoby zapobiegania włamaniom na terfenie ogródków działkowych oraz patrole obywatelskie. Zwrócimy również uwagę na kradzieże dokonywane pod tzw. Legendą. Policjanci zaprezentują funkcjonalność i naświetlą podstawowe korzyści płynące z korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Dzielnicowi natomiast przedstawią najważniejsze założenia obowiązującej już, nowej formuły swojej pracy „Dzielnicowy Bliżej Nas”.