Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

„Bezpieczny przejazd”- wspólne policjantów, SOK i pracowników Kolei Śląskich

Sosnowieccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei i pracownikami Kolei Śląskich po raz kolejny prowadzili działania na rzecz bezpieczeństwa w rejonie przejazdów kolejowych. Cyklicznie prowadzone akcje mają na celu propagowanie bezpiecznych zachowań i wiedzy na temat przyczyn (zwykle bardzo tragicznych w skutkach) wypadków, do jakich dochodzi w rejonach szlaków kolejowych. Działania wpisują cykl przedsięwzięć, które trwały przez całe wakacje.

Działania odbywają się cyklicznie. W rejonie przejazdów kolejowych, ale także tzw „ dzikich przejść” sosnowieccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei i pracownikami Kolei Śląskich sprawdzają, czy zarówno kierowcy, jak i piesi przestrzegają obowiązujących przepisów i czy zachowują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Kierowcom oczekującym przed zamkniętym szlabanem na przejazdach, rozdają ulotki informujące o zagrożeniach występujących w rejonach szlaków kolejowych i zasadach, do których stosowanie się jest nie tylko wymagane prawem, ale też może decydować o życiu- tak kierowcy, jak i jego pasażerów. Akcja będzie kontynuowana- w rejonach przejazdów można będzie spotkać policjantów kontrolujących zachowania kierowców i pieszych i propagujących wiedzę o podstawowych zagrożeniach z tego zakresu. Działania wpisują się w cykl wielu różnych akcji profilaktycznych, które kontynuowane były przez cały okres kończących się właśnie wakacji.