Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Policjanci o profilaktyce na nadchodzący rok szkolny

Rok szkolny za pasem więc przygotowania do niego idą pełną parą. Jak co roku sosnowieccy policjanci zostali zaproszeni na doroczną naradę dyrektorów sosnowieckich szkół i placówek oświatowych. W jej trakcie zaprezentowali główne nurty planowanej współpracy w ramach profilaktyki ( i nie tylko) na nadchodzący rok.

Jak co roku sosnowieccy policjanci zostali zaproszeni na spotkanie – doroczną naradę dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu mł.Insp. Mariusz Łabędzki podziękował im za wzorową współpracę w trakcie minionego roku i wyraził nadzieję, że w nadchodzącym roku szkolnym będzie się ona kształtować przynajmniej na podobnym poziomie. Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Marcin Prasałek przedstawił dyrektorom plany działań profilaktycznych w najbliższym czasie i podziękował za cały okres wakacyjny, w trakcie którego policjanci spotykali się z dziećmi i młodzieżą na różnego rodzaju festynach i piknikach organizowanych przez placówki oświatowe. Sierż. Szt. Tomasz Mogielski -specjalista ds. profilaktyki sosnowieckiej komendy przedstawił zarys planowanych wspólnie z instytucjami z terenu miasta działań profilaktycznych, których adresatem będą uczniowie i podopieczni sosnowieckich placówek oświatowych.