Bezpieczeństwo pieszych 2018

Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków i działania NURD -podsumowanie

Policjanci z sosnowieckiej drogówki przeprowadzili w poniedziałek 1.10.2018r kolejne działania pn."NURD"- niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W ramach działań policjanci sprawdzali: czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych lub czy stosują się do sygnalizacji świetlnej na przejściach w nią wyposażonych. Reagowali też na wykroczenia popełniane przez kierujących, którzy nie zwracali wystarczającej uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego

Bezpieczeństwo pieszych zależy od bardzo wielu czynników- w dużej mierze może zależeć od samego pieszego. W zderzeniu z pojazdem pieszy zazwyczaj znajduje się w trudniejszym, bardziej zagrażającym jego życiu i zdrowiu, położeniu. Od jego rozwagi i ostrożności może w wielu przypadkach zależeć jego życie a także życie i zdrowie osób przebywających pod jego opieką podczas przechodzenia przez jezdnię( dzieci) . W trakcie akcji policjanci szczególną uwagę zwracali na to, czy piesi przekraczają jezdnie w dozwolonych miejscach. Obserwowali też kierowców, czy zachowują należytą ostrożność w okolicach przejść dla pieszych. Działania funkcjonariuszy podczas akcji NURD ukierunkowane są zawsze na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu oraz na dyscyplinowanie zarówno kierujących jak i pieszych. Odbywają się one cyklicznie. Zainteresowaniem objęci są również rowerzyści, w szczególności w rejonach, gdzie w naszym mieście udostępniono nowe ścieżki rowerowe. Podczas działań, które prowadziło 26 policjantów Ruchu Drogowego policjanci ujawnili aż 117 przypadków przechodzenia przez jezdnię w niedozwolonym miejscu i 8 osób, które zdecydowały się przejść przez przejście na czerwonym świetle. Tym razem działania połączono z Ogólnopolskim Policyjnym Dniem Odblasków. Policjanci przypominali jak ważne dla bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w nadchodzącym bardzo trudnym z punktu widzenia warunków drogowych okresie, jest codzienne używanie elementów odblaskowych i zachęcali do ich używania także w mieście.