Bezpieczeństwo pieszych 2020

Policjanci przekazali odblaski dla seniorów

Sosnowieccy policjanci pomimo pandemii Covid-19 nie zaprzestali działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Oczywiście profilaktyka musi uwzględniać ograniczenia wynikające z zagrożenia jakie niesie ze sobą ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego wszystkie działania jakie podejmują muszą być bezpieczne. Troszcząc się o bezpieczeństwo osób starszych przygotowali formę, która nie wiąże się z koniecznością osobistego kontaktu z seniorami.

Dotychczas tradycją były spotkania policjantów z seniorami we wszelkiego rodzaju klubach seniora czy ośrodkach aktywności osób starszych. To właśnie tam mundurowi rozmawiali z uczestnikami o bezpieczeństwie- nie tylko na drogach. Mieli szanse przekazać rozmówcom wiedzę na temat nowych zmian w obowiązujących przepisach czy choćby nowych metodach dokonywania przez przestępców oszustw na szkodę seniorów. Tradycją było, że wraz z nastaniem jesieni do uczestników takich spotkań  trafiały odblaski, o których noszenie na co dzień, nawet w terenie zabudowanym, każdorazowo apelowali policjanci. Ponieważ obecnie z uwagi na pandemię Covid mało jest możliwości bezpiecznego dla wszystkich przekazania tych zwiększających bezpieczeństwo gadżetów, mundurowi postanowili zrealizować to za pośrednictwem instytucji, z którą stale współpracują. Przekazali elementy odblaskowe pracownikom MOPS w Sosnowcu realizującym projekt "Tacy sami bez ściany między nami". To właśnie oni, podczas spotkań ograniczonych w swej formie z uwagi na epidemię, przekażą swoim gościom podarunek od policjantów. 

  • policjantka przekazuje odblaski