Bezpieczeństwo pieszych 2020

Ogromna dawka profilaktyki na rozpoczęcie roku szkolnego

Z nastaniem roku szkolnego ruszyła lawina działań profilaktycznych adresowanych do najmłodszych. Po wakacjach policjanci przypominają maluchom o zasadach bezpiecznego zachowania się nie tylko na drodze i podczas podróży, ale także podczas zabaw i kontaktów z obcymi. Zajęcia odbywają się we wszystkich szkołach z terenu miasta, jednak z uwagi na pandemię Covid-19 ich forma jest inna niż w poprzednich latach.

W pierwszych dniach września sosnowieccy policjanci ruchu drogowego, profilaktycy z wydziału prewencji i dzielnicowi odbywają szereg spotkań z najmłodszymi. Spotkania trwają w sosnowieckich szkołach i przedszkolach. W trakcie ich trwania policjanci rozmawiają z dziećmi nie tylko o zasadach zachowania się na drodze, ale również o tym jak bezpiecznie spędzać czas podczas wyjazdów, zabaw a także jak postępować podczas kontaktów z nieznajomym. Spotkania organizowane są w ramach akcji „ Bezpieczna droga do szkoły” W najbliższych dniach mundurowi dotrą do uczniów wszystkich szkół z terenu Sosnowca. Z uwagi na pandemię Covid-19 oczywiście spotkania te muszą mieć inną formę, niż to miało miejsce w latach poprzednich. Organizowane są na świeżym powietrzu, z zachowaniem wszystkich zaleceń i nakazów dotyczących obowiązującego reżimu sanitarnego. W pierwszych dniach „Bezpiecznej drogi do szkoły” policjanci dbają również o bezpieczeństwo najmłodszych w rejonach szkół i przedszkoli. Zwracają uwagę na zachowanie kierowców w obrębie placówek oświatowych oraz na to, czy podwożone przez rodziców samochodem maluchy podróżują w wymaganych przepisami fotelikach. Dzieci mogą również otrzymać od mundurowych odblaski. Akcja potrwa do końca września.

  • Policjanci na spotkaniu z dziećmi przed szkołą
  • Policjantka rozdaje odblaski chętnym maluchom
  • Rodzice i dzieci rozmawiają przed szkołą z policjantką
  • policjanci kontrolują zachowanie kierowców w rejonie przejść dla pieszych przy szkole
  • Przejścia dla pieszych do szkół również zabezpieczane przez mundurowych w pierwszych dniach szkoły