Bezpieczeństwo pieszych 2019

Kolejny raz z seniorami o bezpieczeństwie

Sosnowieccy policjanci kontynuują cykl spotkań z seniorami. Ich celem jest uświadamianie o nowych rodzajach zagrożeń i przestępstw, jakich ofiarami padają najczęściej właśnie osoby starsze. Policjanci zmienili niedawno formułę spotkań, stawiając na częstsze ale bardziej kameralne spotkania podczas których seniorzy mogą zadawać pytania i możliwa jest rozmowa z uczestnikami spotkania.

Policjanci nie maja wątpliwości, że ciekawe dla seniorów spotkanie, podczas którego dowiedzą się oni nowych rzeczy, nie pozostaje wyłącznie w ich pamięci. Uczestnicy dzielą się doświadczeniami i wiedzą ze swoimi znajomymi i rodziną, tym samym zasięg prowadzonych działań jest znacznie szerszy i nie ogranicza się wyłącznie do uczestników. Podczas dzisiejszych spotkania w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego mundurowi rozmawiali z seniorami o bezpieczeństwie na drodze ( w szczególności bezpieczeństwie pieszych- poruszono zagadnienia będące przedmiotem kampanii „Noś odblaski nawet w mieście”) oraz o różnego rodzaju zagrożeniach i przestępstwach, których ofiarami padają właśnie najczęściej osoby starsze. Seniorzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami oraz zadawali pytania, jest więc nadzieja, że kolejne spotkania będą tym bardziej owocne.

Red. podkom. S. Kepper

  • policjanci wrd na spotkaniu z seniorami
  • prelegenci z Wydziału Ruchu Drogowego