Projekty profilaktyczne realizowane w KMP w Sosnowcu

"Nie tylko alkohol rodzi przemoc"

"Nie tylko alkohol rodzi przemoc" to program prowadzony na mocy porozumienia ks dr Grzegorza Kaszaka - Biskupa Diecezji Sosnowieckiej, Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu oraz przedstawicieli MOPS w Sosnowcu - głównych partnerów programu. Jego celem jest zwiększanie świadomości i wrażliwości społecznej dzieci. Adresowany jest do młodzieży wszystkich klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

„ Nie tylko alkohol rodzi przemoc”, to program adresowany do młodzieży wszystkich klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsza edycja tego programu odbędzie się w okresie pomiędzy kwietniem a czerwcem 2017r , druga edycja planowana jest pomiędzy wrześniem a grudniem 2017 r. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości młodzieży, uwrażliwienie i wyczulenie jej na problemy przemocy nie tylko domowej, ale również tej mającej miejsce w grupie rówieśniczej. Prowadzący będą ukazywać różne aspekty przemocy, modele zachowań i metody pomocy, z jaką możemy się zwrócić do osoby dotkniętej zjawiskiem. Zajęcia prowadzić będą policjanci i pracownicy MOPS, a ich forma niejako wymuszać będzie aktywny udział uczestników. Zgodnie z ideą programu przeprowadzony zostanie konkurs „ Komórkomania”. Młodzież, która będzie chciała w nim uczestniczyć, będzie musiała przedstawić krótki ( około 30 sekundowy) film dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe – za zajęcie I miejsca- kamerę cyfrową, za II miejsce - aparat fotograficzny, a za zajęcie III miejsca - głośnik bezprzewodowy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2017 ( dla I edycji programu) oraz w grudniu 2017 ( dla uczestników II edycji). Finał programu odbędzie się w Sali Widowskowo- Koncerotwej „ Muza” w Sosnowcu. Partnerami programu są Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, Kuria Diecezjalna w Sosnowcu, MOPS w Sosnowcu oraz Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Program może być również wznawiany.