Projekty profilaktyczne realizowane w KMP w Sosnowcu

Kto się przezywa sam się tak nazywa

Program realizowany na mocy porozumienia ks dr Grzegorza Kaszaka - Biskupa Diecezji Sosnowieckiej, Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu oraz przedstawicieli MOPS w Sosnowcu - głównych partnerów programu. Jego celem jest zwiększanie świadomości i wrażliwości społecznej dzieci. Jego adresatem są uczniowie wszystkich klas III sosnowieckich szkół podstawowych.

„ Kto się przezywa sam się tak nazywa”, to program, którego adresatem są uczniowie wszystkich klas III sosnowieckich szkół podstawowych. Pierwsza edycja tego programu odbędzie się w okresie pomiędzy kwietniem a czerwcem 2017 r., druga edycja pomiędzy wrześniem a grudniem 2017 r. Program uroczyście zainaugurowano w dniu 5.04.2017r. Program będzie systematycznie co roku wznawiany. Głównym celem programu jest uwrażliwienie młodzieży na coraz częściej pojawiający się problem dotyczący wykluczenia społecznego i nietolerancji, u którego podstaw leżą różnice kulturowe, materialne, religijne oraz rasowe. Ma on również na celu wyczulenie i wykształcenie nawyku reagowania na przejawy stosowania przemocy rówieśniczej na jakimkolwiek tle. W ramach tego programu również przygotowano dla jego adresatów konkurs pod tytułem „ Inny nie znaczy gorszy” . Zadaniem jego uczestników będzie wykonanie maksymalnie dużej liczby materiałowych maskotek, zgodnie ze wzorem przekazanym przez KMP w Sosnowcu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2017 r dla pierwszej edycji programu, oraz w grudniu dla uczestników II edycji Programu. Terminy kolejnych edycji będą wskazywane na bieżąco. Maskotki zostaną przekazane do Caritas, domów dziecka, szpitali, oraz za pośrednictwem Kurii Diecezjalnej na misje zagraniczne. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe - nagrodą za zajęcie I miejsca będzie wycieczka całej klasy do Afrykarium i Oceanarium we Wrocławiu, uczestnik, który zajmie II miejsce będzie mógł udzielić uroczystej asysty piłkarzom Zagłębia Sosnowiec podczas wejścia na murawę w trakcie meczu, a uczestnicy, którzy uplasują się na III pozycji otrzymają vouchery na mecze MKS Będzin. Finał tego konkursu również będzie miał uroczystą oprawę - odbędzie się w czerwcu 2017 w Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza w Sosnowcu.

Nowością w realizacji zajęć profilaktycznych jest fakt, że będą się one odbywać podczas lekcji katechezy w szkołach. Zarówno Wydział Oświaty, jak i przedstawiciele Kurii Diecezjalnej zgodnie stwierdzili, że tematyka i forma prowadzenia zajęć doskonale wpisują się w podstawę programową tego przedmiotu, a założenia programu zgodne są również z katolickim modelem wychowania i wartościami szerzonymi przez Kościół. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu ufundowała również materiały dydaktyczne, które będą wykorzystywane podczas zajęć oraz część nagród w konkursach. Pozostałe przekazał Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec SA, MKS Będzin i Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.