Projekty profilaktyczne realizowane w KMP w Sosnowcu

Sosnowiec Razem Przeciwko Dopalczom

Sosnowiec Razem Przeciwko Dopalaczom to program zainicjowany w 2015 roku, prowadzony wspólnie przez Komendę Miejską Policji w Sosnowcu, Urząd Miasta Sosnowca i Centrum Pediatrii Im Jana Pawła II w Sosnowcu. Jego celem jest zwiększanie świadomości zagrożeń wynikających z zażywania substancji zastępczych zwanych dopalaczami

W czerwcu 2015r  Komendant Miejski Policji w Sosnowcu mł insp Dominik Łączyk wystąpił z inicjatywą powzięcia wspólnych działań mających na celu zwalczanie zjawiska zażywania środków odurzających wśród młodzieży. Szczególną troską została objęta problematyka zażywania tzw dopalaczy. 15.06. 2015 r w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Prezes Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu dr Andrzej Siwiec, Pełnomocnik Prezydenta ds. Edukacji Zbigniew Byszewski a także przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i innych instytucji zaangażowanych w zwalczanie tego zjawiska we wszystkich jego aspektach. Każdy z uczestników spotkania zaprezentował zakres w jakim jego instytucja zajmuje się tą problematyką, jakiego rodzaju działania podejmuje, oraz zaakcentował główne problemy z jakimi się spotyka. Podczas wspólnych obrad powzięto decyzję o wdrożeniu wspólnej kampanii, która składać się będzie z wielu elementów. Podjęto decyzję, że w jej ramach prowadzone będą równolegle różnego rodzaju działania, na wielu płaszczyznach:

  • Przeprowadzenie spotkań ze wszystkimi rodzicami uczniów klas pierwszych wszystkich sosnowieckich gimnazjów. Spotkania mają na celu przedstawienie rodzicom problematyki zażywania środków odurzających ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy, pogłębienie ich wiedzy z zakresu umiejętności rozpoznawania odurzenia u dziecka, przedstawienie skutków zarówno zdrowotnych jak również prawnych zażywania tego rodzaju substancji, a przede wszystkim wskazanie dróg, kontaktów i możliwości uzyskania pomocy w przypadku zetknięcia się z problemem . Spotkania te prowadzić będą grupy każdorazowo złożone z 3 osób: policjanta z KMP w Sosnowcu, lekarza z Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu oraz Psychologa/Pedagoga Szkolnego, którzy podczas spotkań opowiedzą również o swoich doświadczeniach zawodowych związanych z tą problematyką. Docelowo w dalszej części kampanii programem spotkań objęci zostaną również pozostali rodzice gimnazjalistów , a także sami gimnazjaliści.
  • Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla policjantów z sosnowieckiej komendy w zakresie doskonalenia umiejętności w rozpoznawaniu objawów odurzenia w zależności od rodzaju zażytej substancji. Szkolenia przeprowadzą lekarze z Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu.
  • Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lekarzy z Centrum Pediatrii w Sosnowcu z zakresu doskonalenia umiejętności radzenia sobie z agresją ze strony odurzonych, młodych pacjentów, jak również ze strony ich rodziców. Szkolenia przeprowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
  • W dniu 12 października 2015 roku odbędzie się konferencja podczas której przedstawiciele różnych instytucji opowiedzą o swoich doświadczeniach z zakresu tej tematyki. Gościem konferencji będzie m. in Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko- osoba od wielu lat zajmująca się tą problematyką,twórca pojęcia „dopalacze”.

Głównymi  celami Kampanii są: zwiększanie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ich rodziców odnośnie zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy i innych substancji odurzających, oraz wypracowanie najbardzie efektywnego w walce z tym zjawiskiem modelu( algorytmu) postępowania w przypadku zetknięcia się z problemem- dla wszystkich uczestników programu.