KRĘCI MNIE BEZPIECZNA REKREACJA

KRĘCI MNIE BEZPIECZNA REKREACJA : Rolkarz- czy może jechać po chodniku ?

W ramach kampanii informacyjnej kampanii profilaktycznej "Kręci mnie bezpieczna rekreacja" rozpoczynamy dziś serię PYTANIA I ODPOWIEDZI. „Czy rolkarz może jechać po chodniku?”- to bardzo przewrotnie zadane pytanie. Rolkarz powinien bowiem( podobnie jak wrotkarz) poruszać się WYŁĄCZNIE po chodniku, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów jest osobą pieszą. Może również poruszać się po jezdni, jednak wyłącznie na tych samych zasadach, na jakich poruszać się po niej może osoba piesza.

Przypomnijmy :

Zgodnie definicją zawartą w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. W/w Ustawa w art 11 określa również, że :

1.Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Zwróćmy uwagę na pkt 4, bowiem na terenach rekrecyjnych bardzo często można zaobserwować rolkarzy jadących po drodze dla rowerów. Jesli dodatkowo rolkarz dopiero "stawia swoje pierwsze kroki", to tor jego jazdy jest zwykle niestbilny, a zachowania trudne do przewidzenia. W takich sytuacjach zderzenie z rowerzystą jest często wyłącznie kwestią czasu. Niestety- w konfrontacji osoby pieszej z rowerem, na którym jedzie dorosła osoba ( średnia prędkość rowerzysty w takich miejscach zwykle wynosi ok 20 km/h) to rolkarz najprawdopodobniej będzie tym, który odniesie poważniejsze obrażenia. 

Pamietajmy ! Jeśli nie ma wydzielonedo toru, przeznaczonego specjalnie dla rolkarzy to powinni oni poruszać się chodnikiem lub zgodnie z zasadami poruszania się osób pieszych. 

 

 

  • droga rowerowa