Nocne patrole obywatelskie z dzielnicowymi - Dzielnicowy bliżej nas - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Dzielnicowy bliżej nas

Nocne patrole obywatelskie z dzielnicowymi

Dzielnicowi Komisariatu Policji IV w Sosnowcu wspólnie z działkowcami Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. R. Traugutta, ROD Metalowiec, ROD Dańdówka i ROD Bór wykonują nocne patrole obywatelskie na terenie działek i terenów przyległych. Decyzja o kontynuacji pomysłu, który był już realizowany w przeszłości i przyniósł wiele korzyści, była dla uczestników projektu oczywista.

Na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych dochodziło do wielu włamań do altan i obiektów małej architektury. To bardzo dotkliwe dla użytkowników ogrodów przestępstwa, bowiem być może wartość zrabowanych przedmiotów nie zawsze jest wysoka, jednak straty jakie powodują rabusie, usiłując się do nich dostać, oraz koszty przywrócenia obiektów do stanu poprzedniego- już znaczne. Dlatego tez na kilku spotkaniach, które odbyli dzielnicowi Komisariatu Policji IV z Działkowcami, postanowiono o ponownym wdrożeniu nocnych patroli obywatelskich- uznano bowiem, że nic tak nie odstrasza złodzieja, jak czujny, obecny sąsiad i świadomość, że ktoś opiekuje się obiektami nawet w nocy. W patrolach uczestniczą m.in. członkowie  ROD im. R. Traugutta, ROD Bór, ROD Metalowiec i ROD Dańdówka. Dodatkowo policjanci niejako ponadrogramowo( kontrola takich miejsc jest stałym elementem ich służby) kontrolują opuszczone altany nocą, a więc w porze, kiedy w nieużywanych i nieogrzewanych obiektach pojawiają się nocujący w nich bezdomni. Napotkane osoby policjanci informują o możliwościach uzyskania ciepłego schronienia i pomocy w instytucjach do tego powołanych na terenie miasta.

  • patrole z działkowcami